Xe đẩy hàng 2 tầng, xe day hang 2 tang,Xe đẩy hàng 2 tầng 500kg, xe day hang 2 tang 500kg

Xe đẩy hàng 2 tầng, xe day hang 2 tang,Xe đẩy hàng 2 tầng 500kg, xe day hang 2 tang 500kg

Xe đẩy hàng 2 tầng, xe day hang 2 tang,Xe đẩy hàng 2 tầng 500kg, xe day hang 2 tang 500kg

Xe đẩy hàng 2 tầng 500kg gấp gọn Sản Xuất theo kỹ thuật Nhật Bản

Xe đẩy hàng 2 tầng, xe day hang 2 tang,Xe đẩy hàng 2 tầng 500kg, xe day hang 2 tang 500kg
Top công ty hàng đầu trong sản xuất xe đẩy hàng 2 tầng 500kg gấp gọn. Xe đẩy hàng đa năng nhiều tầng được ứng dụng rộng trong nhà kho siêu thị, ngành may mặc, vận chuyển hàng hóa ra vào kho. Bán tại tphcm, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Long AN, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh
(zalo) 0905 749 847 sales@anyo.com.vn
Xe đẩy hàng 2 tầng 500kg , Xe lồng sắt

XE ĐẨY HÀNG 2 TẦNG 500kg 

XE ĐẨY HÀNG 2 TẦNG 500kg

Xe đẩy hàng công nghiệp chuyên sử dụng cho nhà kho

Xe gấp xếp và tạo nhiều tầng một cách đơn giản, được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Thông tin sản Phẩm xem tại trang mục sản phẩm

Xe đẩy hàng 2 tầng là mẫu xe được sử dụng nhiều nhất tại Nhật Bản trong các nhà kho, nhà máy. Kết hợp đế Robot vận chuyển tự động. 

 

(Kiến thức cơ khí tt)

THƯỜNG HÓA THÉP

Thường hoá là phương pháp nhiệt luyện gồm nung nóng thép đến trạng thái hoàn toàn Austenit, giữ nhiệt rồi làm nguội tiếp theo trong không khí tĩnh (thường

kéo ra để nguội ở trên sàn) để Austenit phân hoá thành Peclit phân tán hay Xoocbit với độ cứng tương đối thấp.

Đặc điểm của thường hoá thép

So với ủ thép, thường hoá kinh tế hơn do không phải làm nguội trong lò do vậy thường được áp dụng.

 Tốc độ nguội ngoài không khí tĩnh lớn hơn tốc độ nguội trong lò khi ủ, tốc độ nguội tăng tức là độ quá nguội càng lớn do vậy hạt thu được có kích thước nhỏ

hơn so với khi ủ làm cho cơ tính được tăng lên.

Tăng năng suất của quá trình công nghệ.

Với thép sau cùng tích thì phá được lưới X và tạo ra tổ chức phù hợp trước khi nhiệt luyện kết thúc.

Với thép có hàm lượng cacbon trung bình (%C = 0,35 . 0,5%) thì thường hoá tạo ra tổ chức Peclit có độ cứng tương đối cao (24 . 28HRC) nên có thể dùng

làm nhiệt luyện kết thúc thay tôi và ram với chi tiết không quan trọng.

Các trường hợp áp dụng của thường hóa

Trên cơ sở phân tích các đặc điểm của thường hoá, ta có thể thấy sử dụng thường hoá có thể đạt được các mục đích yêu cầu sau:

 Đạt độ cứng thích hợp để gia công cắt gọt với thép cacbon thấp (%C nhỏ hơn 0,25%)

Đối với thép có hàm lượng cacbon lớn hơn 0,3% thường tiến hành ủ còn đối với thép có hàm lượng cacbon thấp cần tiến hành thường hoá. Thép có hàm

lượng cacbon thấp như vậy nếu đem ủ hoàn toàn sẽ cho độ cứng rất thấp (nhỏ hơn 140HB), thép dẻo, phoi khó gẫy, quấn lấy dao, khi thường hoá sẽ cho độ

cứng cao hơn (khoảng 140 -180HB), thích hợp với các chế độ gia công cắt gọt.

Như vậy, để đảm bảo tính gia công cắt gọt, với thép có hàm lượng cacbon nhỏ hơn 0,25% phải thường hoá, từ 0,3 - 0,65% cần ủ hoàn toàn và thép có hàm

lượng lớn hơn 0,7% cần ủ không hoàn toàn (hoặc ủ cầu hoá).

 Làm nhỏ Xementit để chuẩn bị cho nhiệt luyện kết thúc.

Khi thường hoá tạo ra tổ chức Peclit phân tán hay Xementit có kích thước bé. Mặt khác, Xementit càng nhỏ biên giới hạt càng nhiều, do vậy khi Austenit hoá

sẽ tạo ra nhiều mầm Austenit, nhận được hạt Austenit nhỏ mịn và chuyển biến xảy ra nhanh. Yêu cầu này rất cần thiết đối với trường hợp tôi bề mặt.

Làm mất Xe ở dạng lưới của thép sau cùng tích

Nhiều trường hợp sau khi làm nguội chậm sau khi ủ thép sau cùng tích hay bề mặt thép thấm cacbon, trong tổ chức xuất hiện XeII ở dạng lưới liên tục bao

quanh Peclit làm thép rất dòn và ảnh hưởng đến độ nhẵn bóng khi gia công cắt gọt. Thường hoá có thể khắc phục được trạng thái này, do làm nguội nhanh

hơn, Xementit không kịp tiết ra ở dạng liền nhau mà ở dạng đứt rời, cách xa nhau làm thép ít dòn hơn, bề mặt đạt được độ nhẵn bóng cao hơn.