Hệ thống quản lý kho ANYO- WMS ,倉庫管理システム ( WMS ソフト), he thong quan ly kho ANYO- WMS

Hệ thống quản lý kho ANYO- WMS ,倉庫管理システム ( WMS ソフト), he thong quan ly kho ANYO- WMS

Hệ thống quản lý kho ANYO- WMS ,倉庫管理システム ( WMS ソフト), he thong quan ly kho ANYO- WMS

Hệ thống quản lý kho ANYO- WMS | 倉庫管理システム ( WMS ソフト)

Hệ thống quản lý kho ANYO- WMS ,倉庫管理システム ( WMS ソフト), he thong quan ly kho ANYO- WMS
ANYO-WMS 倉庫管理システム ( WMS ソフト) là hệ thống quản lý kho đáp ứng đa dạng cho tính chất hoạt động kho. Mở rộng nâng cấp một cách dễ dàng, có thể kết hợp đa dạng các thiết bị ngoại vi giúp tối ưu thời gian kiểm kê kho và hổ trợ các bộ phận khác. Liên kết các phần mềm khác để trao đổi dữ liệu...v..v
0905 749 847 sales@anyo.com.vn
Hệ thống quản lý kho/ 倉庫管理システム( WMS)
Hệ thống quản lý kho/ 倉庫管理システム( WMS)

Hệ thống quản lý kho/ 倉庫管理システム( WMS)

Hệ thống quản lý kho/ 倉庫管理システム( WMS)
Giá:

Liên hệ

Lượt xem:

549

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Hệ thống quản lý kho/ 倉庫管理システム( WMS)

Giới thiệu ANYO-WMS: Từ nền tảng phát triển hệ thống phần mềm WMS để kết hợp áp dựng vào hệ thống kệ nhà kho thông minh. ANYO đã tách rời  và phát triển riêng về WMS, đáp ứng đa dạng cho tính chất hoạt động từng khách khác nhau.

Đặc điểm: 特徴

- WMS được tạo theo hệ thống mở, dễ dàng nâng cấp mở rộng các chức năng trong quá trình phát triển khách hàng trên cơ sở nền tảng trước. Giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

/WMS はオープンシステムで作成されており、以前のプラットフォームに基づいて、

顧客の開発プロセスで機能を簡単にアップグレードおよび拡張できます。

- Có thể tích hợp liên kết với các phần mềm khác, giúp trao đổi dữ liệu nội bộ (liên kết dữ liệu kế toán, bán hàng….) ( B-2-B)

/他のソフトウェアと統合し、内部データ交換を支援できます(会計データのリンク、販売など)( B-2-B)。

- Phần mềm chạy trên nền tảng web, không yêu cầu cấu hình máy tính mạnh, giúp giảm chi phí đầu tư phần cứng

/ソフトウェアはWebプラットフォームで実行され、強力なコンピューター構成を必要とせず、
ハードウェア投資コストの削減に役立ちます

- Liên kết các thiết bị hỗ trợ thao tác cho người dùng giúp quản lý tra cứu hàng hóa tốt hơn

- Tạo ứng dụng trên điện thoại, có thể sử dụng điện thoại thay cho máy quét mã vạch. Giúp tăng lượng người dùng và tiết kiệm chi phí

/ バーコードスキャナーの代わりに使用できるアプリケーションをスマートフォンで作成します。ユーザー数を増やし、
コストを節約するのに役立ちます

- Phân khúc nhiều tính chất sản phẩm đối với các kho hàng thương mại, lượng tồn kho được chia xử lý

( Hàng trong tình trạng đã đặt hàng chờ giao, hàng hư hỏng chờ xử lý, hàng trả về...). Giúp hỗ trợ nhân viên kinh doanh nhận định hàng hóa tồn kho tốt hơn

-Ngoài tính năng kho còn có thể kết hợp ký duyệt các giấy tờ online, các giấy tờ đề xuất....v..v

/ 倉庫機能に加えて、オンラインドキュメントへの署名と承認、書類の提案などを組み合わせることができます。

*** Tư vấn miễn phí cách thức lựa chọn kệ chứa hàng và phần mềm quản lý kho. Giúp khách hàng có sự lựa chọn tốt nhất

 

 

Sản phẩm cùng loại

Không tìm thấy kết quả