Xe đẩy lồng sắt có cửa trước, xe day long sat co cua truoc

Xe đẩy lồng sắt có cửa trước, xe day long sat co cua truoc

Xe đẩy lồng sắt có cửa trước, xe day long sat co cua truoc

Xe đẩy lồng sắt có cửa trước, Xe đẩy hàng lưới thép

Xe đẩy lồng sắt có cửa trước, xe day long sat co cua truoc
công ty ANYO chuyên Sản Xuất xe đẩy hàng lồng sắt, xe đẩy lưới thép. Xe đẩy hàng lồng sắt có gắn thêm cửa trước, nắp đậy, hoặc túi ni lông bảo vệ. Gấp xếp và tạo nhiều tầng đơn giản. Xe đẩy lồng sắt có cửa trước sử dụng để vận chuyển lưu trữ hàng hóa ra vào kho, di chuyển hàng hóa đơn giản
0905 749 847 sales@anyo.com.vn
Xe đẩy lồng sắt có cửa trước

XE ĐẨY LỒNG SẮT CÓ CỬA TRƯỚC

XE ĐẨY LỒNG SẮT CÓ CỬA TRƯỚC

Mẫu xe tiêu chuẩn và phổ biến công ty ANYO sản xuất là xe đẩy không cửa, thường được sử dụng phổ biến trong nhà máy

Tùy theo yêu cầu khách hàng có thể lắp thêm cửa trước hoặc nắp đậy ở trên. Mẫu cửa trước gồm 2 loại.

Ngoài ra còn có bọc xe bằng túi ni lông. Giúp bảo vệ hàng hóa tránh được bụi

Thông tin sản phẩm xem tại trang mục sản phẩm

Kiến thức cơ khí tt

Ram Thép

Định nghĩa: Ram là phương pháp nhiệt luyện nung thép đã tôi có tổ chức Mactenxit và Austenit dư lên đến các nhiệt độ thấp hơn Ac1 giữ nhiệt một thời gian

và làm nguội theo yêu cầu  để Mactenxit và Austenit dư phân hóa thành các tổ chức thích hợp phù hợp với điều kiện làm việc.

Mục đích: Sau khi tôi thép đạt được độ cứng cao, độ dẻo và độ dai thấp và tồn tại nhiều ứng suất bên trong. Với trạng thái như vậy, tuy có tính chống mài

mòn tốt nhất thép dễ bị phá hủy dòn. Vì vậy, sau khi tôi đạt tổ chức Mactenxit, phải tiến hành nung lại để giảm bớt độ cứng, tăng độ dẻo, độ dai, giảm hay khử

bỏ ứng suất bên trong, làm cơ tính của thép phù hợp với điều kiện làm việc của chi tiết hay dụng cụ.

Chú ý: Nhiệt độ ram không được lớn hơn hoặc bằng Ac1 vì lúc đó sẽ xuất hiện y và phụ thuộc vào tốc độ nguội tiếp theo.

Yếu tố quyết định tổ chức và do đó quyết định cơ tính của thép ram là nhiệt độ, thời gian giữ nhiệt khi ram.

Do vậy, với mục đích là làm giảm hoặc mất ứng suất dư, biến tổ chức M + y dư sau khi tôi thành các tổ chức khác có độ dẻo và độ dai cao hơn nhưng độ cứng

và độ bền phù hợp thì ram có thể coi là nguyên công nhiệt luyện cuối cùng, chỉ áp dụng cho thép đã tôi.